Süt İzni Kullandırma Esasları

0
164

Emziren anne her çalışma günü içinde 1,5 saatlik emzirme izni kullanabilecektir.

Bu izin anne yasal doğum iznini bitirdikten sonra başlar çocuk 1 yaşını doldurduğunda sona erer.

Anne süt iznini hangi saatler arasında ve kaça bölerek kullanılacağın kendisi belirler.

Anne, bebeğinden uzaktaysa bu izni dinlenerek ya da süt sağarak da geçirebilir. Ancak günlük 1.5 saatlik süt iznini hem erken ayrılmak yada geç gelmek hem de işyerinde mesai saati içinde süt sağmak şeklinde gerçekleştirilmesi yasal hakkın kötüye kullanılmasıdır.

Şayet annenin sütünün fazla olması nedeniyle fizyolojik nedenlerle mesai sırasında sağma ihtiyacı doğuyorsa sağmada geçirilen zamanın günlük 1,5 saatten düşülmesi gerekir. Zira sağma eylemi, 10 dk – 90 dk arasında gerçekleşebilen bir süreçtir. 1.5 saatlik sürenin bölünebilir şekilde kullanılmasında yasada engel bir düzenleme bulunmamaktadır.

İzin süresi günlük çalışma süresinden sayılır ve yıllık izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabına dâhil edilir. (İş Kanunu Madde 55 ve 65)

Kadın işçinin izni nasıl kullanacağını işverene yazılı olarak bildirmesi ve işverenden iznin uygun bulunduğunu gösterir bir ispat belgesi alması gerekir.

İşveren süt izninin kullanılmasını reddedemez, anne de bu hakkından vazgeçemez.

Emziren annelerin doğumu izleyen 6 ay içinde gece çalışması yasaktır, ayrıca günde 7,5 saatten fazla çalışmaya zorlanamazlar.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

Anne, bebeğinden uzaktaysa bu izni dinlenerek ya da süt sağarak da geçirebilir. Ancak günlük 1.5 saatlik süt iznini hem erken ayrılmak yada geç gelmek hem de işyerinde mesai saati içinde süt sağmak şeklinde gerçekleştirilmesi yasal hakkın kötüye kullanılmasıdır. Şayet annenin sütünün fazla olması nedeniyle fizyolojik nedenlerle mesai sırasında sağma ihtiyacı doğuyorsa sağmada geçirilen zamanın günlük 1.5 saatten düşülmesi gerekir. Zira sağma eylemi , 10 dk-90 dk arasında gerçekleşebilen bir süreçtir. 1.5 saatlik sürenin bölünebilir şekilde kullanılmasında yasada engel bir düzenleme bulunmamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here