SGK’ca Yeni eklenen “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” Eksik Gün nedeni Kodu Hk

0
185

Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimleri konulu SGK Genel Yazısı yayınlanmıştır.

Bu genel yazıya göre; yabancı uyruklu sigortalılar için seçilebilecek eksik gün nedenleri 1-İstirahat, 4-Gözaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve 11-Doğal Afet kodlarıyla sınırlandırılmıştır.

Ayrıca aynı sigortalının birden fazla belge yada kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallere (5746 ARGE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiştir.

Konuyla ilgili genel yazının tamamı aşağıdadır.

GENEL YAZI

Bilindigi üzere, 18/3/2019 tarihli, 4331865 sayılı Genel Yazıda, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Kanununun 107 nci maddesine dayanılarak, 12/05/2010 tarih 27579 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta Islemleri Yönetmeliginin 102 inci maddesinin 13 üncü fıkrasında belirtilen,

“a) Kurumca yetkilendirilmis saglık hizmeti sunucularından veya isyeri hekimlerinden alınmıs istirahatli oldugunu gösteren rapor,
ç) Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline iliskin belgeler,
f) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, dogal afetler nedeniyle isyerinde faaliyetin durduruldugunu veya ise ara verildigini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örnegi,”

hususlarına iliskin eksik çalısma veya eksik ücret ödenme nedenlerini kanıtlayan belgeler ile 4857 sayılı Is Kanununun 74 üncü maddesinde sayılan hallerin ortaya çıkması durumunda eksik çalısma veya eksik ücret ödeme nedenlerini kanıtlayan belgeler Kurumumuzca kabul edilecek olup aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde eksik gün veya eksik ücret bildirimleri için isverenden ayrıca aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi istenmeyecektir.”
denilmek suretiyle yabancı uyruklu sigortalılar için seçilebilecek eksik gün nedenleri 1-Istirahat, 4-Gözaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve 11-Dogal Afet kodlarıyla sınırlandırılmıstır.

Yine aynı genel yazıda,
“Isyeri ile ilisigini kesmeden geçici süreli olarak yurt dısına çıkılması durumunda ülkeye giris ve çıkıs tarihlerinin de dikkate alınarak kisinin yolda geçirecegi süreler için; ülkeden çıkıs günü hariç olmak üzere iki gün, yine ülkeye giris tarihi hariç olmak üzere iki günü geçmemek üzere yolda geçen sürelerin de dikkate alınması suretiyle bu süreler için de isverenden aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi istenmeyecektir.”
denilmek suretiyle, sigortalının isyeri ile ilisigini kesmeden geçici süreli olarak yurt dısına çıkması durumunda bu süreler için eksik gün bildirimin yapılabilecegi ifade edilmistir.

Söz konusu Genel Yazı geregince e-Bildirge programlarında gerekli güncellemeler yapılmıs ve yabancı uyruklu sigortalılar için yukarıda belirtilen eksik gün nedenleri dısındaki kodların seçimi kısıtlanmıstır. Ancak, gerek sigortalının birden fazla belge yada kanun türünden bildirilmesinin gerektigi hallerde (5746 AR-GE tesviki, yeraltında ve yer üstünde çalısan sigortalılar, saglık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalısan sigortalılar vs.) gerekse de yabancı uyruklu ögrencilerin bildirimlerinde birtakım sorunlar ortaya çıkmıstır.

Bu nedenle,
1-Üniversitelerde kısmi zamanlı çalısan yada okullarında staja tabi tutulan yabancı uyruklu ögrenciler için 7, 22, 42 ,43, 49 ve 50 nolu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik gün kontrolü kaldırılmıstır.

2- Malullük yaslılık ve ölüm sigortası primi ödenmeksizin sadece genel saglık sigortası primi yada kısa vadeli sigorta kolları primi ödenen yabancı uyruklu sigortalılar için 19 ve 46 nolu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik gün kontrolü kaldırılmıstır.

3-Aynı sigortalının birden fazla belge yada kanun türünden bildirilmesinin gerektigi hallere (5746 ARGE tesviki, yeraltında ve yer üstünde çalısan sigortalılar, saglık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalısan sigortalılar vs.) iliskin olmak üzere eksik gün nedenlerine “25-Diger belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmistir. Bu kapsamda bildirimi yapılacak Türkiye Cumhuriyeti vatandası sigortalılar ile yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilmesi gerekmektedir.

4-Çalısmakta iken işyeri ile ilisiği kesilmeksizin geçici olarak yurtdısına giden yabancı uyruklu sigortalıların eksik günleri ile ilgili olarak “21-Diger Ücretsiz Izin” kodunun seçilebilmesi yönünde e-Bildirge programlarına gerekli kontroller ilave edilmistir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here