SGK İşten Çıkış Kodları

0
192
SGK FESİH KODU İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİ KIDEMTAZMİNATI İHBARTAZMİNATI İŞSİZLİKÖDENEĞİ
1 Deneme süreli İş sözleşmesinin İşverence feshi Yok Yok Yok
2 Deneme süreli İş sözleşmesinin İşçi tarafından feshi Yok Yok Yok
3 Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) Yok Kazanır Yok
4 Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi Kazanır Kazanır Kazanır
5 Belirli süreli İş sözleşmesinin sona ermesi Kazanır Yok Kazanır
8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle Kazanır Yok Yok
9 Malulen emeklilik nedeniyle Kazanır Yok Yok
10 Ölüm Kazanır Yok Yok
11 İş kazası sonucu ölüm Kazanır Yok Yok
12 Askerlik Kazanır Yok Kazanır
13 Kadın İşçinin evlenmesi Kazanır Yok Yok
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması Kazanır Yok Yok
15 Toplu işçi çıkarma Kazanır Kazanır Kazanır
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli Yok Yok Yok
17 İşyerinin kapanması Kazanır Kazanır Kazanır
18 İşin sona ermesi Kazanır Kazanır Kazanır
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ nolu kod kullanılır) Yok Yok Yok
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ nolu kod kullanılır) Yok Yok Yok
21 Statü değişikliği Yok Yok Yok
22 Diğer nedenler Yok Yok Yok
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih Kazanır Yok Kazanır
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih Kazanır Yok Kazanır
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih Kazanır Yok Kazanır
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih Yok Yok Yok
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih Kazanır Yok Kazanır
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih Kazanır Yok Kazanır
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih Yok Yok Yok
30 Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlamayacaksa “4” nolu kod kullanılır.) Yok Yok Yok
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih Kazanır Kazanır Kazanır
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih Kazanır Kazanır Kazanır
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi Kazanır Yok Kazanır
34 İşyerinin devredilmesi, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih Kazanır Kazanır Kazanır
36 KHK ile işyerinin kapatılması Kazanır Kazanır Kazanır
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma Yok Yok Yok
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş Yok Yok Yok
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış Kazanır Kazanır Kazanır

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here