Derneklerin Genel Kurulu ve Beyanname Verme Tarihi Ertelendi

0
180

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayınlan 7244 sayılı kanunun “Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma” başlıklı 2. maddesi ile Dernekler ve Kooperatiflerin Genel Kurul Toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Ayrıca dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannamelerde 31/07/2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

İşte Resmi Gazete Yayımlanan İlgili Madde

Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma

MADDE 2 – (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

….

ç) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

d) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

İlgili Kanununun Tam Metin Hali İçin Tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here