Sosyal Güvenlik

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatlarında...

Türkiye Büyük Millet Meclisi 72. Birleşim 24 Mart 2020 tarihli Genel Kurul Tutanağına istinaden 25.03.2020 tarihinde duyuru olarak yayınlamış olduğumuz Kanun Değişiklikleri, 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı...

Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı Sigorta Primine Esas Kazanç Hesabında Dikkate Alınmalı mı?

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü   Bilindiği üzere, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun gelir vergisinden istisna edilen ücretleri...

Kısa Çalışma Ödeneği

Bilindiği gibi kısa çalışma ödeneği 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan düzenlemelere göre uygulanmaktaydı. Yeni Tip Koronovirüs (Covid-19) sebebiyle...

SGK Müfredat Kartı Tahsilat Kodları

Müfredat kartı tahsilat kodları aşağıdaki gibidir; TAHSİL KODU AÇIKLAMA TAHSİL KODU AÇIKLAMA 1 VEZNE 51 VEZNE SENDİKALI – 4747 2 BANKA 52 BANKA SENDİKALI – 4747 3 POSTA 53 POSTA – 4747 4 BAŞKA ŞUBE 54 BAŞKA ŞUBE SENDİKALI – 4747 5 DÖNÜŞÜM ÖNCESİ İCRA 55 İCRA SENDİKALI...

Vergi

KDV İndirimi

Bilindiği üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29.maddesi ile KDV indirimi mekanizması düzenlenmiş olup mükelleflerin ilgili dönemde vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma...

Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre müteahhide teslim edilen arsa için belge...

Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre müteahhide teslim edilen arsa için belge düzenlenmesi ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı özelge yayınlamıştır. 14.08.2020 tarihli özelge aşağıdadır.  İlgi : 29/07/2016 tarih...

E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri

E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri en güncel haliyle tablo şeklinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın http://www.edefter.gov.tr/ adresinden duyurmuştur. İşte GİB'in yayınlamış olduğu duyuru Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu Vergi...

İzaha Davet Edildiniz mi?

“İzaha Davet” müessesesi  09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile...

Kişisel Verilerin Korunması

VERBİS Kayıt Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Veri Sorumluları Uyarılacak

Kişisel Verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar VERBİS'e kayıt olmaları zorunluluğu vardı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle...

Yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin tayininde kullanılmak üzere oluşturulan form

“Yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin tayininde kullanılmak üzere oluşturulan form” hakkındaki 02/05/2019 tarihli ve 2019/125 sayılı Kurul Kararı Karar Tarihi : 02/05/2019 Karar No : 2019/125 Konu Özeti :Yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin tayininde kullanılmak üzere oluşturulmuş form   Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel...

Veri ihlali bildiriminde yer alması gereken asgari unsurlar

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye yapılan veri ihlali bildiriminde yer alması gereken asgari unsurlara ilişkin, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.09.2019 tarih ve 2019/271 sayılı Kararı Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 12...

Diğer Mevzuat

Sendikaların (Üyelerini Temsilen) Dava Açabilme Yetkisi

KAMU SENDİKALARININ DAVA AÇMA EHLİYETİ Dava açma ehliyeti idari yargıda ilk inceleme konularından olup davanın her aşamasında resen gözetilir. Aynı şekilde hukuk davalarında ise bu durum dava şartı olup davanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınır....

Derneklerin Genel Kurulu ve Beyanname Verme Tarihi Ertelendi

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayınlan 7244 sayılı kanunun "Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma" başlıklı 2. maddesi ile Dernekler ve Kooperatiflerin Genel Kurul Toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Ayrıca...

2019 Yılı için şirketler Eylül ayına kadar en fazla %25 kar dağıtımı yapabilecek

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayınlan 7244 sayılı kanunun 12. maddesi ile covid-19 nedeniyle Sermaye Şirketlerinde 2019 yılı net dönem kârının Eylül-2020 tarihine kadar en fazla yüzde yirmi beşinin dağıtımı...

Dernekler artık üyelerini de bildirecek

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Dernekler Kanunu'nda da değişiklik yapılmıştır. Daha önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine derneklerin yönetim kurulu, denetim kurulu ve diğer organlarında görev alanların bildirimi yapılıyordu. Yapılan...

BİZİ TAKİP EDİN

1,079BeğenenlerBeğen
379TakipçilerTakip Et
3TakipçilerTakip Et
20,073TakipçilerTakip Et

Son Yazılar